repetirati

repetírati (što) dv. <prez. repètīrām, pril. sad. -ajūći, pril. pr. -āvši, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
1. reg. a. ponoviti/ponavljati razred [repetirati razred] b. uzeti/uzimati repete, uzeti/uzimati još (ob. o hrani)
2. vojn. pomicanjem određenog dijela vatrenog oružja, ob. zatvarača puške, ubaciti/ubacivati metak u ležište [repetirati pušku]
ETIMOLOGIJA
njem. repetieren ≃ lat. repetere: ponoviti, tražiti natrag

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • repetírati — (što) dv. 〈prez. repètīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}reg. a. {{001f}}ponoviti/ponavljati razred [∼ razred] b. {{001f}}uzeti/uzimati repete, uzeti još (ob. o hrani) 2. {{001f}}vojn. pomicanjem određenog dijela… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • repetírati — am dov. in nedov. (ȋ) 1. knjiž. ponoviti: predstavo so na željo občinstva še dvakrat repetirali ∙ žarg., šol. repetirati razred ponavljati 2. voj. potegniti zaklep pri nekaterih vrstah ročnega strelnega orožja nazaj in potisniti naboj v cev:… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • repetirka — repètīrka ž <G mn ī> DEFINICIJA razg. puška kod koje se povlačenjem zatvarača izbacuje čahura ispaljenoga metka i ubacuje novi metak; brzometka ETIMOLOGIJA njem. Repetiergewehr, v. repetirati …   Hrvatski jezični portal

  • repetitor — repètītor (repetȋtor) m DEFINICIJA tehn. instrument koji dobiva signale i odašilje ih u TV mrežu na određenom području, dio odašiljača ETIMOLOGIJA vidi repetirati …   Hrvatski jezični portal

  • repetitorica — repètītorica ž DEFINICIJA v. repetitor ETIMOLOGIJA vidi repetirati …   Hrvatski jezični portal

  • repetitorij — repetìtōrīj (repetitȏrīj) m DEFINICIJA 1. knjiga za brzo ponavljanje ili utvrđivanje naučenog gradiva 2. tečaj na kojem se ponavlja naučeno ETIMOLOGIJA vidi repetirati …   Hrvatski jezični portal

  • repetentica — repètentica (repètentkinja) ž DEFINICIJA v. repetent ETIMOLOGIJA vidi repetirati …   Hrvatski jezični portal

  • repeticija — repetícija ž DEFINICIJA 1. ponavljanje, opetovanje 2. (ob. mn) poduka izvan školske nastave [davati repeticije podučavati privatno] ETIMOLOGIJA vidi repetirati …   Hrvatski jezični portal

  • repete — rȅpetē [b] (I)[/b] pril. DEFINICIJA reg. 1. još 2. opet, nanovo, ponovo ETIMOLOGIJA vidi repetirati …   Hrvatski jezični portal

  • repete — rȅpetē [b] (II)[/b] ž mn DEFINICIJA žarg. ponovljen obrok (ob. u studentskoj menzi i sličnim načinima posluživanja na obroke) [ići po repete] ETIMOLOGIJA vidi repetirati …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.