red

rȇd m <N mn rȅdovi>
DEFINICIJA
1. a. skup onoga što dolazi jedno za drugim b. položaj onoga što se nalazi poredano jedno za drugim, jedno ispred drugog ili jedno pored drugog [red stolica u kazalištu]
2. v. redak
3. a. društveni stalež, staleška skupina; klasa b. crkveno udruženje ili organizacija; svećenstvo
4. veći broj koga ili čega; skupina, jedinica
5. biol. jedna od sistematskih kategorija u biologiji (za razliku od klase, razreda i porodice); ordo
6. (ob. mn) mat. izraz a1 + a2 +...+ an +... koji naznačuje sumu svih članova zadanog niza, sa smislom proširenja operacije zbrajanja na beskonačno mnogo pribrojnika; suma reda definira se kao limes niza konačnih suma oblika a1 + a2 +...+ an ako taj postoji [konvergentan red[i], inače divergentan red[/i]]
7. stanje uređeno zakonskim propisima [zakoni reda]; poredak
8. a. pravilo, propis o ponašanju, postupcima, pristojnost b. pravilan, ustanovljen slijed i način rada; postupanje, postupak c. uređeno stanje, disciplina (u kući, ustanovi i sl.) d. stanje određeno po nekim načelima (običajima, tradicijom, zakonima); poredak
9. zakonita uzajamna povezanost mnoštva različitih elemenata unutar pojedinih područja u prirodi, društvu i mišljenju; organizacija
SINTAGMA
dnevni red utvrđen raspored onoga o čemu će se raspravljati (na sjednicama, sastancima i sl.);
drugi red zast. žarg. negativna školska ocjena;
geometrijski red mat. red koji se dobiva iz geometrijskog niza;
kućni red ukupnost propisa o zajedničkom i susjedskom životu i stanovanju;
red čitanja crkv. liturgijska knjiga koja sadrži čitanja iz Svetog pisma za misna slavlja ili za moljenje časoslova;
red mise kat. srednji dio misala koji sadrži nepromjenjive tekstove misnog slavlja uz koje su i točne upute za održavanje mise;
red potencija mat. red koji je građen kao polinom s beskonačnim brojem članova;
vozni red, red vožnje, red letenja, red plovidbe raspored polaska i dolaska vlakova ili drugih sredstava javnog prometa
FRAZEOLOGIJA
A[i]. sve je u redu[/i] (ob. u situaciji) učinjeno je kako je zamišljeno, napravljeno je kako smo se dogovorili, opr. nije u redu;
(to) nije u redu (u dijaloškoj situaciji na riječi sugovornika ili kao komentar čijega postupka) to nije bilo pristojno (časno, korektno itd.) [to nije bilo u redu s njegove strane];
[i]B. bez (ikakva) reda[/i] 1. ne držeći se pravila, propisa i sl. 2. ispreturano, izmiješano;
biti (stajati) u prvim redovima nalaziti se, biti po rangu, položaju i sl. među prvima, isticati se;
biti (čovjek) od reda znati se ponašati, držati se propisa i principa;
doći na red dobiti svoje mjesto, vrijeme za obavljanje nekog posla;
dovesti u red urediti ono što je bilo nesređeno ili neuredno;
ići (teći) uobičajenim redom događati se, odvijati se uobičajenim, normalnim putem;
ići u red pripadati čemu (kategoriji, vrsti i sl.);
naučiti redu (koga) naučiti ga pristojnosti;
(svi) od reda svi bez razlike, bez odabiranja;
pozivati na red tražiti objašnjenje (od koga), pozivati na odgovornost;
prije reda prije nego što dođe pravi čas;
prvoga reda (biti) prvorazredno, ono što se odlikuje vrsnoćom (za razliku od drugoga reda što slijedi za tim i trećega reda što ne valja, i dalje desetoga, stotoga u istom značenju);
reda radi tek radi formalnosti;
red je tako je običaj, tako pristojnost nalaže;
skinuti s dnevnog reda prestati raspravljati o čemu, prestati se baviti čime;
u prvom redu prije svega, prvenstveno;
u redu slažem se, pristajem (u dijalogu na sugovornikove riječi);
u redu posao sve u redu, nikom ništa, idemo dalje [mene ne smeta ako je netko drugačiji, a ako njega ja smetam nek spusti nos i u redu posao];
red (+ gen.) red (+ gen.) 1. dosl. sloj u pečenju torte, u priređivanju raznih jela [red mesa red krumpira] 2. pren. iron. vješta primjena raznih ili oprečnih stvari radi provođenja vlasti, nadmoći nad ljudima itd. i držanja u nadi i zavisnosti [red obećanja red trikova]; malo jednoga malo drugoga, sad jedno sad drugo, malo ovako malo onako, vruće-hladno, malo biča malo mrkve;
zbiti redove postati složan ili još složniji (ob. u politici, radi ostvarivanja kakvih ciljeva)
ONOMASTIKA
pr. (nadimačko): Redovníković (Zagreb, Slunj)
ETIMOLOGIJA
prasl. i stsl. *rędъ (rus. rjad, polj. rząd), lit. rinda ≃ stir. rand: dio, stih

Hrvatski jezični portal. 2014.

 • Red — Red, a. [Compar. {Redder} ( d?r); superl. {Reddest}.] [OE. red, reed, AS. re[ a]d, re[ o]d; akin to OS. r[=o]d, OFries. r[=a]d, D. rood, G. roht, rot, OHG. r[=o]t, Dan. & Sw. r[ o]d, Icel. rau[eth]r, rj[=o][eth]r, Goth. r[ a]uds, W. rhudd, Armor …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Red — steht für: Random early detection: ein Verfahren zum aktiven Warteschlangenmanagement in der Netzwerktechnologie Red Digital Cinema Camera Company, ein amerikanischer Hersteller von digitalen 35 mm Kinokameras, Objektiven, Suchern und Software… …   Deutsch Wikipedia

 • Red. — steht für: Random early detection: ein Verfahren zum aktiven Warteschlangenmanagement in der Netzwerktechnologie Red Digital Cinema Camera Company, ein amerikanischer Hersteller von digitalen 35 mm Kinokameras, Objektiven, Suchern und Software… …   Deutsch Wikipedia

 • RED — steht für: European Renewable Energy Directive R.E.D. – Älter, Härter, Besser, ein US amerikanischer Film aus dem Jahr 2010 Random early detection, ein Verfahren zum aktiven Warteschlangenmanagement in der Netzwerktechnologie Red Digital Cinema… …   Deutsch Wikipedia

 • RED — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.  Pour les articles homophones, voir Raide et Raid …   Wikipédia en Français

 • Red — (r?d), n. 1. The color of blood, or of that part of the spectrum farthest from violet, or a tint resembling these. Celestial rosy red, love s proper hue. Milton. [1913 Webster] 2. A red pigment. [1913 Webster] 3. (European Politics) An… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • RED! — Origin Netherlands Years active 2008–2010 Labels Warner Music Members Brandi Russell Steffie Zoontjes Deon Leon RED! …   Wikipedia

 • Red 5 — may refer to:* The call sign of the X Wing fighter that Luke Skywalker pilots in A New Hope * Red 5 Studios, a studio formed by three key former members of the World of Warcraft team from Blizzard entertainment in August 2005 * Nigel Mansell s… …   Wikipedia

 • Red 76 — is a multi artist collective started in Portland, Oregon. Since 2000 they have produced numerous projects and appeared in The New York Times [Cotter, Holland http://www.nytimes.com/2007/03/21/arts/design/21grav.html?fta=y The New York Times… …   Wikipedia

 • Red — Red, v. t. To put on order; to make tidy; also, to free from entanglement or embarrassement; generally with up; as, to red up a house. [Prov. Eng. & Scot.] [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • RED TV — may refer to:*Red TV, a UK based television channel *Red Televisión, a Chilean television channel (frequency 4) …   Wikipedia


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.