skloniti

sklòniti svrš. <prez. sklȍnīm, pril. pr. -īvši, prid. trp. sklȍnjen> (koga, što)
DEFINICIJA
1. maknuti da ne smeta; ukloniti
2. (koga, što) a. v. zakloniti b. v. sklonuti
3. (se) maknuti se, izbjeći nezgodno mjesto
ETIMOLOGIJA
s (a)- + v. kloniti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • sklòniti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. sklȍnīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. sklȍnjen〉 1. {{001f}}(koga, što) a. {{001f}}maknuti da ne smeta; ukloniti b. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}zakloniti{{/ref}} c. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}sklonuti{{/ref}} 2.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • skloníti — sklónim dov. (ȋ ọ) premakniti zgornji del česa navzdol, proti tlom: ko je šel skozi vrata, je sklonil glavo; skloniti hrbet; skloniti glavo h komu, nad čim / labod je sklonil vrat; ekspr. pod težo snega so smreke globoko sklonile veje upognile… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • skloníti se — sklónem se dov. (ȋ ọ) nar. skloniti se sklonim se: sklone se in pobere kamen …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • uklòniti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. ùklonīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. ùklonjen〉 1. {{001f}}(koga, što) premjestiti, skloniti da ne smeta 2. {{001f}}(se) a. {{001f}}skloniti se (od čega), izmaknuti se, izbjeći što b. {{001f}}ustupiti svoje… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ukloniti — uklòniti (se) svrš. <prez. ùklonīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. ùklonjen> DEFINICIJA 1. (koga, što) premjestiti, skloniti da ne smeta 2. (se) a. skloniti se (od čega), izmaknuti se, izbjeći što b. ustupiti svoje mjesto drugome;… …   Hrvatski jezični portal

  • ùteći — (∅, se komu/čemu) svrš. 〈prez. utèčēm/ùteknēm (se), pril. pr. ùtekāvši (se), prid. rad. ùtekao (se)〉 1. {{001f}}(∅) skloniti se bježeći, pobjeći od koga, umaknuti komu 2. {{001f}}(se komu, čemu) a. {{001f}}naći utočište, skloniti se kod koga,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sklonuti — sklònuti (koga, što) svrš. <prez. sklȍnēm, pril. pr. ūvši, prid. rad. sklȍnuo> DEFINICIJA nagovoriti na što, privoljeti, pridobiti za što [sklonuli su ga da prebjegne]; skloniti ETIMOLOGIJA vidi skloniti …   Hrvatski jezični portal

  • sklonjiv — sklònjiv prid. <odr. ī> DEFINICIJA 1. koji se može ili dade lako skloniti 2. gram. deklinabilan ETIMOLOGIJA vidi skloniti …   Hrvatski jezični portal

  • sklanjati — sklȁnjati (koga, što, se) nesvrš. <prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. v. skloniti 2. gram. mijenjati riječ po padežima; deklinirati ETIMOLOGIJA vidi skloniti …   Hrvatski jezični portal

  • uteći — ùteći (se) svrš. <prez. utèčēm/ùteknēm (se), pril. pr. ùtekāvši (se), prid. rad. ùtekao (se)> DEFINICIJA 1. (Ø) skloniti se bježeći, pobjeći od koga, umaknuti komu 2. (se komu, čemu) a. naći utočište, skloniti se kod koga, zatražiti pomoć b …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.