sociolingvistički
sociolingvìstičkī prid.
DEFINICIJA
koji se odnosi na sociolingviste i sociolingvistiku
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.