socijalan
sȍcijālan prid. <odr. -lnī>
DEFINICIJA
1. koji živi u zajednicama ili skupinama i nastoji se u njima obzirno i prikladno ponašati
2. koji pripada ili koji se odnosi na život i međusobne odnose ljudi u društvu [socijalna bijeda; socijalni dijalog; socijalna medicina]
3. koji se voli kretati u društvu, sklapati prijateljstva; društven, druželjubiv, opr. asocijalan
SINTAGMA
socijalna distanca term. različiti stupnjevi razumijevanja, prisnosti ili odbojnosti koja postoji između različitih društvenih grupa (od intimnosti do mržnje);
socijalna država država koja svojim djelovanjem potiče i usmjerava gospodarski razvoj u smjeru socijalne zaštite što širih slojeva stanovništva;
socijalna etika 1. znanstvena disciplina koja se bavi socijalnim aspektom moralnih odnosa i moralnim obavezama pojedinca prema zajednici i zajednice prema pojedincu 2. ponašanje pojedinca u društvu i odnosi društva prema pojedincu, te odnosi među društvenim grupacijama zasnovani na etičkim načelima;
socijalna literatura pov. knjiž. pravac u književnosti prvih desetljeća 20. st. koji inzistira na negativnom opisivanju kapitalističkog društva i tendenciozno zastupa socijalističke ideje; vodeći predstavnik Maksim Gorki (1868—1936), u Hrvatskoj A. Cesarec;
socijalna medicina disciplina koja se bavi proučavanjem i suzbijanjem socijalnih bolesti, uz pomoć zdravstvenog prosvjećivanja i podizanja zdravstvenog i kulturnog standarda stanovništva;
socijalna politika društvena djelatnost koja sustavno poduzima odgovarajuće mjere radi zaštite životnog standarda što većeg broja ljudi;
socijalna pomoć novčana potpora koja se dodjeljuje materijalno ugroženim pojedincima i obiteljima;
socijalna psihologija psih. disciplina koja proučava ponašanje grupa u određenim društvenim situacijama, odnose među grupama i unutar njih;
socijalna stigmatizacija term. fizička ili društvena osobina ili oznaka koja obezvređuje društveni identitet pojedinca tako da ga djelomično ili potpuno isključuje iz društva (nakaznost, kriminalna prošlost, vjerska ili nacionalna pripadnost i sl.);
socijalne bolesti naziv za bolesti koje nastaju uslijed loših životnih prilika (prehrane, higijene) kao što su kuga, tuberkuloza itd.;
socijalni mir stabilno stanje društva u kojem se iskrsli problemi rješavaju sporazumno ili demokratskom procedurom;
socijalni nauk Crkve crkv. skup načela i normi kojima Katolička crkva, počev od 19. st., nastupa u socijalnim pitanjima, donoseći smjernice za djelovanje vjernika u društvenom, gospodarskom i političkom životu;
socijalni nemiri stanje napetosti u društvu u kojem nezadovoljstvo pojedinih društvenih grupa i zahtjevi za promjenama prerastaju u masovne štrajkove, javne demonstracije;
socijalni rad struka čiji je primarni predmet rada način na koji se ljudske potrebe, osobne i skupne, mogu zadovoljiti u društvu;
socijalno osiguranje pravno regulirani sustav materijalne zaštite i osiguranja građana u slučaju određenih socijalnih rizika (zdravstveno, mirovinsko, invalidsko osiguranje tijekom nezaposlenosti) [biti na socijalnom (osiguranju) a. jedva preživljavati, živjeti od pomoći b. primati socijalnu potporu]; socijalno
ETIMOLOGIJA
lat. socialis ≃ socius: drug, pratilac

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • ȁsocijālan — ȁsocijāl|an prid. 〈odr. lnī〉 1. {{001f}}koji nije uključen u društvo, neprilagođen životu u društvu i njegovim normama [∼no ponašanje; ∼no mišljenje] 2. {{001f}}koji ne voli druženje; nedruštven, opr. socijalan ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • socijalizirati — socijalizírati dv. <prez. socijalìzīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (koga, što) provesti, provoditi socijalizaciju (1) 2. (se) postati socijalan, usp. socijalizacija (2) ETIMOLOGIJA vidi socijalan …   Hrvatski jezični portal

  • socijalno — sȍcijālno [b] (II)[/b] sr <G sȍcijalnōg (a)> DEFINICIJA žarg. socijalno osiguranje, v. socijalan ETIMOLOGIJA vidi socijalan …   Hrvatski jezični portal

  • socijalnost — socijálnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA osobina onoga koji je socijalan; svojstvo onoga što je socijalno, opr. asocijalnost ETIMOLOGIJA vidi socijalan …   Hrvatski jezični portal

  • socijalizírati — (koga, što, se) dv. 〈prez. socijalìzīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(koga, što) provesti, provoditi socijalizaciju (1) 2. {{001f}}(se) postati socijalan, {{c=1}}usp. {{ref}}socijalizacija… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • socijálnōst — ž osobina onoga koji je socijalan; svojstvo onoga što je socijalno, opr. asocijalnost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sȍcijālno — sȍcijālno1 pril. na socijalan način; društveno, druželjubivo sȍcijālno2 sr 〈G sȍcijalnōg(a)〉 žarg., {{c=1}}v. {{ref}}osiguranje (1){{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • socijalizacija — socijalizácija ž DEFINICIJA 1. proglašavanje privatne imovine državnom ili društvenom; eksproprijacija 2. a. uključivanje pojedinca u društveni život b. proces prilagođavanja društvenim zahtjevima i normama [socijalizacija djeteta] ETIMOLOGIJA… …   Hrvatski jezični portal

  • socijus — sȏcijus m DEFINICIJA rij. neob. suradnik u zajedničkom poslu ili obrtu; drug, ortak ETIMOLOGIJA vidi socijalan …   Hrvatski jezični portal

  • socijalizam — socijalìzam m <G zma> DEFINICIJA 1. projekt društva zasnovanog na socijalnoj pravednosti, na pravičnoj raspodjeli materijalnih i kulturnih dobara kao temeljnim vrijednostima 2. pol. ideologija i pokret koji teži takvom društvu (međusobno se …   Hrvatski jezični portal