rotacija


rotacija
rotácija ž
DEFINICIJA
1. a. okretanje nekog tijela oko svoje osi b. mat. izometrija ravnine s nepomičnom točkom O (centar rotacije) svakoj točki A pridružuje točku tako da su dužine OA i OA̕ jednake, a kut koji zatvaraju jednak je konstantnom kutu φ (kut rotacije); vrtnja
2. izmjenično, sukcesivno mijenjanje položaja, izmjenjivanje na funkciji [rotacija kadrova]
3. tisk. a. tiskarski stroj s valjkastim kalupom (ob. za tiskanje novina) b. odjel u tiskari s takvim strojevima
4. sport obvezna promjena mjesta igrača u odbojkaškoj igri, kada se stekne pravo na servis
SINTAGMA
rotacija prostora mat. oko zadanog nepomičnog pravca o (os rotacije), rotacija prostora izvodi se kao rotacija za jednaki kut u svakoj ravnini okomitoj na pravac o
ETIMOLOGIJA
lat. rotatio: okretanje, obrtanje ≃ rotare: vrtjeti, okretati ← rota: kotač

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • rotacija — rotãcija dkt. Sėjómainos rotãcija …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • rotácija — ž 1. {{001f}}a. {{001f}}obrtanje nekog tijela oko svoje osi [∼ Zemlje] b. {{001f}}mat. izometrija ravnine s nepomičnom točkom O (centar rotacije) svakoj točki A pridružuje točku A’ tako da su dužine OA i OA’ jednake, a kut koji zatvaraju jednak… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rotacija — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. curl; rotation; whirl vok. Rotation, f rus. ротация, f pranc. rotation, f …   Automatikos terminų žodynas

  • rotacija — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sviedinio sukimasis apie savo ašį. atitikmenys: angl. rotation rus. ротация …   Artilerijos terminų žodynas

  • rotacija — statusas T sritis fizika ryšiai: žiūrėk – sukimasis …   Fizikos terminų žodynas

  • rotacija — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Kai kurių pareigūnų keitimas kitais praėjus tam tikram laikui. atitikmenys: angl. curl; rotation; whirl vok. Ablösung, f; Rotation, f; Wechsel, m rus. ротация, f …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • rotacija — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Tų pačių augalų auginimas tame pačiame sklype kas keleri metai. atitikmenys: angl. curl; rotation; whirl vok. Ablösung, f; Rotation, f; Wechsel, m rus. ротация, f …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • rotácija — e ž (á) 1. knjiž. gibanje okoli osi; vrtenje: os rotacije 2. publ. menjava, zamenjava nosilcev samoupravnih, javnih in drugih družbenih funkcij: rotacija urednikov; uveljavljati sistem rotacije / rotacija delavcev pri tekočem traku menjava ◊ agr …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • rotacija — rotãcija sf. (1) DŽ, TrpŽ 1. cikliškas kartojimasis: Periodas, per kurį kultūros pereina per visus sėjomainos laukus, vadinamas rotacija rš. 2. sukimasis ratu: Specifinė rotacija priklauso nuo šviesos bangos ilgio ir temperatūros J.Mat …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vektorinės funkcijos rotacija — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. curl of a vector function vok. Rotation eines Vektors, f rus. ротация векторной функции, f pranc. rotation de fonction vectorielle, m …   Automatikos terminų žodynas


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.