samodovoljan


samodovoljan
samodòvōljan (samodȍvoljan) prid. <odr. -ljnī>
DEFINICIJA
koji je dovoljan samom sebi [mačka je samodovoljna životinja]
ETIMOLOGIJA
samo- + v. dovoljan

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • samodòvōljan — samodòvōlj|an (samodȍvoljan) prid. 〈odr. ljnī〉 koji je dovoljan samom sebi [mačka je ∼na životinja] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • samodovoljnost — samodòvōljnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA stanje onoga koji je samodovoljan ETIMOLOGIJA vidi samodovoljan …   Hrvatski jezični portal

  • samodòvōljnōst — ž stanje onoga koji je samodovoljan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sȁmopāšan — prid. 〈odr. šnī〉 knjiš. koji je sam sebi dovoljan; sklon tome da se izolira od drugih; samoživ, samodovoljan, isključiv …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • samopašan — sȁmopāšan prid. <odr. šnī> DEFINICIJA knjiš. koji je sam sebi dovoljan; sklon tome da se izolira od drugih; samoživ, samodovoljan, isključiv ETIMOLOGIJA samo + v. opasati …   Hrvatski jezični portal

  • autarkičan — autàrkičan prid. <odr. čnī> DEFINICIJA koji ima svojstva autarkije; samodovoljan ETIMOLOGIJA vidi autarkija …   Hrvatski jezični portal

  • poezis — pòezis ž DEFINICIJA fil. proizvodna djelatnost nekog ljudskog djela koje se promatra u sebi samom kao dovršen i samodovoljan objekt (Aristotel), usp. poezija ETIMOLOGIJA vidi poezija …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.