samodržavlje


samodržavlje
samodr̀žāvlje sr
DEFINICIJA
1. pov. apsolutna vladavina cara u Rusiji
2. izraz koji se proširio na razne oblike diktatura i poredaka protivnih građanskoj demokraciji, građanskim slobodama, pravima građanina i principu smjenjivosti vlasti
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • apsolutìzam — m 〈G zma〉 oblik vladavine u kojoj vlast pripada jednoj osobi (ili skupini ljudi) i nad tom vlašću nema kontrole ni ograničenja; samodržavlje, samovlada ∆ {{001f}}Bachov ∼ režim u Habsburškoj Monarhiji 1849–1859 (prema ministru unutarnjih poslova… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • autokràcija — ž 1. {{001f}}pol. neograničena vladavina (jednog čovjeka); samodržavlje, samovlast 2. {{001f}}fil. vladanje samim sobom, gospodarenje razuma nad čulima …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bonapartìzam — m 〈G zma〉 1. {{001f}}vladavina i stil samodržačke vladavine za vrijeme 1. i 2. Carstva u Francuskoj 2. {{001f}}pren. razg. općenito, samodržački način vladanja, upravljanja i ponašanja vladajuće ličnosti; samodržavlje …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • autokracija — autokràcija ž DEFINICIJA 1. pol. neograničena vladavina (jednog čovjeka); autokratizam, samodržavlje, samovlast 2. fil. vladanje samim sobom, gospodarenje razuma nad čulima ETIMOLOGIJA vidi autokrat …   Hrvatski jezični portal

  • Kim Il Sung — (izg. kȉm il sȕng) (1912 1994) DEFINICIJA sjevernokorejski komunistički vođa, na čelu države praktički od 1948, uveo samodržavlje i strahovladu, nazivao se »Velikim vođom« …   Hrvatski jezični portal

  • apsolutizam — apsolutìzam m <G zma> DEFINICIJA oblik vladavine u kojoj vlast pripada jednoj osobi (ili skupini ljudi) i nad tom vlašću nema kontrole ni ograničenja; samodržavlje, samovlada SINTAGMA Bachov apsolutizam režim u Habsburškoj Monarhiji 1849… …   Hrvatski jezični portal

  • bonapartizam — bonapartìzam m <G zma> DEFINICIJA 1. vladavina i stil samodržačke vladavine za vrijeme 1. i 2. Carstva u Francuskoj 2. pren. razg. općenito, samodržački način vladanja, upravljanja i ponašanja vladajuće ličnosti; samodržavlje ETIMOLOGIJA… …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.