samodržački


samodržački
samodr̀žački pril.
DEFINICIJA
kao samodržac, na način samodržaca
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • samodržački — samodr̀žačkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na samodršce ETIMOLOGIJA vidi samodržac …   Hrvatski jezični portal

  • bonapartìzam — m 〈G zma〉 1. {{001f}}vladavina i stil samodržačke vladavine za vrijeme 1. i 2. Carstva u Francuskoj 2. {{001f}}pren. razg. općenito, samodržački način vladanja, upravljanja i ponašanja vladajuće ličnosti; samodržavlje …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bonapartizam — bonapartìzam m <G zma> DEFINICIJA 1. vladavina i stil samodržačke vladavine za vrijeme 1. i 2. Carstva u Francuskoj 2. pren. razg. općenito, samodržački način vladanja, upravljanja i ponašanja vladajuće ličnosti; samodržavlje ETIMOLOGIJA… …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.