prljav


prljav
pȑljav prid. <odr. -ī>
DEFINICIJA
1. koji na sebi ima mrlja; nečist, uprljan [prljava odjeća]
2. pren. koji izaziva odvratnost jer je nečastan [prljav udarac; prljav postupak]
3. koji je ugašene nijanse bijeloga [prljavo bijela]
SINTAGMA
prljavi novac 1. novac stečen protupravno 2. novac koji nije prijavljen kao prihod poreznim vlastima
FRAZEOLOGIJA
iznositi (vješati) prljavo rublje javno i zlobno govoriti o tuđim ili svojim intimnim, a ružnim stvarima
ETIMOLOGIJA
ekspr. ? ≃ v. mrlja

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • gnȕsan — gnȕs|an (gnjȕsan) prid. 〈odr. snī〉 1. {{001f}}rij. koji je nečist [∼no dvorište]; prljav 2. {{001f}}pren. koji nije čist, ispravan [∼ postupak]; prljav, odvratan, gadan, nekorektan, pokvaren …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prljavac — pȑljavac m <G āvca, V āvče, N mn āvci> DEFINICIJA onaj koji je prljav (1,2) ETIMOLOGIJA vidi prljav …   Hrvatski jezični portal

  • prljavo — pȑljavo pril. DEFINICIJA na prljav način [boriti se prljavo] ETIMOLOGIJA vidi prljav …   Hrvatski jezični portal

  • prljavost — pȑljavōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA stanje onoga koji je prljav ili svojstvo onoga što je prljavo ETIMOLOGIJA vidi prljav …   Hrvatski jezični portal

  • Liste Swadesh Du Croate — Liste Swadesh de 207 mots en français et en croate. Sommaire 1 Présentation 2 Liste 2.1 Bibliographie 2.2 Lien interne …   Wikipédia en Français

  • Liste Swadesh Du Serbo-Croate — Liste Swadesh de 207 mots en français et en serbo croate. Sommaire 1 Présentation 2 Liste 3 Voir aussi 3.1 Bibliographie …   Wikipédia en Français

  • Liste Swadesh du croate — Liste Swadesh de 207 mots en français et en croate. Sommaire 1 Présentation 2 Liste 2.1 Bibliographie 2.2 Lien interne …   Wikipédia en Français

  • Liste Swadesh du serbo-croate — Liste Swadesh de 207 mots en français et en serbo croate. Sommaire 1 Présentation 2 Liste 3 Voir aussi 3.1 Bibliographie …   Wikipédia en Français

  • Liste swadesh du croate — Liste Swadesh de 207 mots en français et en croate. Sommaire 1 Présentation 2 Liste 2.1 Bibliographie 2.2 Lien interne …   Wikipédia en Français

  • Liste swadesh du serbo-croate — Liste Swadesh de 207 mots en français et en serbo croate. Sommaire 1 Présentation 2 Liste 3 Voir aussi 3.1 Bibliographie …   Wikipédia en Français


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.