probabilizam


probabilizam
probabilìzam m <G -zma>
DEFINICIJA
moralni sustav koji se bavi pitanjem je li čovjek slobodan od zakona ili ga je dužan poštovati i kada postoji ozbiljna sumnja postoji li zakon uopće ili kada je dvojbeno može li se u konkretnoj situaciji primijeniti
ETIMOLOGIJA
fr. probabilisme

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • probabilìzam — m 〈G zma〉 moralni sustav koji se bavi pitanjem je li čovjek slobodan od zakona ili ga je dužan poštovati i kada postoji ozbiljna sumnja postoji li zakon uopće ili kada je dvojbeno može li se u konkretnoj situaciji primijeniti ✧ {{001f}}fr …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • probabilist — probabìlist (probabilȉst) m DEFINICIJA onaj koji naučava, širi ili slijedi probabilizam ETIMOLOGIJA vidi probabilizam …   Hrvatski jezični portal

  • probabilistički — probabilìstičkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na probabilizam i probabiliste ETIMOLOGIJA vidi probabilizam …   Hrvatski jezični portal

  • probabilìstičkī — prid. koji se odnosi na probabilizam i probabiliste …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • probabìlist — (probabilı̏st) m onaj koji naučava, širi ili slijedi probabilizam …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • probabilistički — probabilìstički pril. DEFINICIJA kao probabilist, na način probabilista ETIMOLOGIJA vidi probabilizam …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.