blagodatan
blȁgodātan prid. <odr. -tnī>
DEFINICIJA
koji pomaže kao milost, blaži; blagotvoran [blagodatna kiša; blagodatno sunce]
ETIMOLOGIJA
vidi blagodat

Hrvatski jezični portal. 2014.