slabašan


slabašan
slȁbāšan prid. <odr. -šnī>
DEFINICIJA
koji je slabe tjelesne građe (ob. o djeci); prilično slab; slabačak
ETIMOLOGIJA
vidi slab

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • bȅskr̄van — prid. 〈odr. vnī〉 1. {{001f}}koji nema u sebi dovoljno krvi; slabokrvan, malokrvan, blijed 2. {{001f}}pren. koji je bez živosti; neodlučan, slabašan, neizražajan [∼ govor] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mȅkopūtan — prid. 〈odr. tnī〉 1. {{001f}}koji je meke puti 2. {{001f}}pren. koji je neotporan, nježan, slabašan, osjetljiv …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • slȁbāčak — prid. 〈odr. čkī〉 slabašan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • slabačak — slȁbāčak prid. <odr. čkī> DEFINICIJA slabašan ETIMOLOGIJA vidi slab …   Hrvatski jezični portal

  • Liliputanac — Liliputánac m (Lilipùtānka ž) <G nca, V Lȉliputanče, N mn Liliputánci, G Lilipùtanācā> DEFINICIJA 1. stanovnik Liliputa 2. (liliputanac) žarg. a. onaj koji je minijaturnog rasta, kao da je iz Liliputa b. pejor. onaj koji je malen, slabašan …   Hrvatski jezični portal

  • mekoputan — mȅkopūtan prid. <odr. tnī> DEFINICIJA 1. koji je meke puti 2. pren. koji je neotporan, nježan, slabašan, osjetljiv ETIMOLOGIJA meko + v. put …   Hrvatski jezični portal

  • krcav — kȑcav prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji je slabašan (ob. za djecu) ETIMOLOGIJA vidi krc …   Hrvatski jezični portal

  • beskrvan — bȅskr̄van prid. <odr. vnī> DEFINICIJA 1. koji nema u sebi dovoljno krvi; blijed, malokrvan, slabokrvan 2. pren. koji je bez živosti [beskrvan govor]; neizražajan, neodlučan, slabašan ETIMOLOGIJA bez + v. krv …   Hrvatski jezični portal

  • efeminiran — efemìnīran prid. <odr. ī> DEFINICIJA 1. koji je fizički sličan ženama; ženskast 2. koji je nježne konstrukcije; slabašan, osjetljiv ETIMOLOGIJA vidi efeminacija …   Hrvatski jezični portal

  • gingav — gȉngav prid. <odr. ī> DEFINICIJA reg. 1. koji nema snage; slabašan, nemoćan, klonuo 2. koji nema čvrstine, hrabrosti, volje; klimav, mlitav ETIMOLOGIJA mađ. gyönge …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.