sokačić
sokàčić m
DEFINICIJA
dem. od sokak
ETIMOLOGIJA
vidi sokak

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • sokàčić — m dem. od sokak …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sakač — sȁkāč m DEFINICIJA reg. zast. kuhar; sokač ONOMASTIKA pr.: Sȁkāč (970, Novi Marof, Međimurje, Podravina, Zagreb), Sȁkačić (Garešnica, istočna Slavonija), Sȁkać (Međimurje, Novi Marof), Sȍkāč (1140, Križevci, Međimurje, Podravina), Sȍkačić (140,… …   Hrvatski jezični portal