protanoopija


protanoopija
protanoòpija ž
DEFINICIJA
med. sljepoća za boje
ETIMOLOGIJA
nlat. protanopia ≃ prot (o)- + an- + -opija

Hrvatski jezični portal. 2014.