protegnuti


protegnuti
protégnuti svrš. <prez. pròtēgnēm, pril. pr. -ūvši, prid. trp. pròtēgnūt>
DEFINICIJA
1. (što) a. ispružiti u nekom pravcu dio tijela [protegnuti noge] b. rasporediti u dužinu
2. (se) a. leći ispruživši se b. pren. otegnuti se, predugo trajati
3. (što, se) proširiti djelovanje čega na koga, primijeniti kompetencije, ovlasti, vlast, moć, kriterije itd.
4. (se) a. izrasti, porasti (o mladoj osobi u rastu) b. zauzeti ili zauzimati prostor po dužini [dolina se proteže] c. pren. produžiti se na kakvo vrijeme, do roka, vremena; otegnuti se [protegnuti se do jutra] d. raširiti krug djelovanja, utjecaja na koga
FRAZEOLOGIJA
proteglo se kao badnje veče (u šali) predugo je trajalo;
proteže se mjera u dužinu [tok rijeke proteže se na oko 900 km]
ETIMOLOGIJA
vidi proteg

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • protégnuti — (što, se) svrš. 〈prez. pròtēgnēm (se), pril. pr. ūvši (se), prid. trp. pròtēgnūt〉 1. {{001f}}(što) a. {{001f}}ispružiti u nekom pravcu dio tijela [∼ noge] b. {{001f}}rasporediti u dužinu 2. {{001f}}(se) a. {{001f}}leći ispruživši se b.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prȕžiti — (što, se) svrš. 〈prez. pr‹žīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. pr‹žen〉 1. {{001f}}(što) izravno iz ruke dati; uručiti 2. {{001f}}(se) a. {{001f}}leći ispruživši se b. {{001f}}protegnuti se u dužinu, zauzeti kakav prostor [rijeka se pružila… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ìspružiti — (što, se) svrš. 〈prez. īm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. ìspružen〉 1. {{001f}}(što) istegnuti ili protegnuti tijelo ili udove [∼ noge a. početi brže, žustrije hodati, požuriti, poći brže b. protegnuti u sjedećem ili ležećem stavu] 2.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pružiti — prȕžiti svrš. <prez. prȕžīm, pril. pr. īvši, prid. trp. prȕžen> DEFINICIJA 1. (što) izravno iz ruke dati; uručiti 2. (se) a. leći ispruživši se b. protegnuti se u dužinu, zauzeti kakav prostor [rijeka se pružila dolinom] FRAZEOLOGIJA… …   Hrvatski jezični portal

  • ispružiti — ìspružiti (se) svrš. <prez. īm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. ìspružen> DEFINICIJA 1. (što) istegnuti ili protegnuti tijelo ili udove [ispružiti noge a. početi brže, žustrije hodati, požuriti, poći brže b. protegnuti u sjedećem ili… …   Hrvatski jezični portal

  • apsolutizírati — (što) dv. 〈prez. apsolutìzīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 protegnuti/protezati mišljenje o jednoj pojavi i njenu dometu na sve predmete razmatranja, jedan stav ili sud primijeniti/primjenjivati neograničeno i bez uvjeta …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • gȍdinama — pril. u neodređeno dugom trajanju koje se proteže u vremenu više godina ili se čini da je tako dugo trajalo ili bi u budućnosti moglo trajati [čekao sam ∼; tko zna hoće li se to protegnuti ∼], {{c=1}}usp. {{ref}}satima{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • izdúžiti se — (izdúljiti se) svrš. 〈prez. ìzdūžīm se, pril. pr. īvši se, prid. trp. ìzdūžen〉 1. {{001f}}razvući se u nekom smjeru u odnosu na širinu 2. {{001f}}razg. naglo izrasti; protegnuti se (o stasu) 3. {{001f}}teći preko roka predviđenog za kraj …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ižđìkljati — (∅) svrš. 〈prez. ām, pril. pr. āvši, prid. trp. ìzđikljān〉 reg. naglo izrasti, naglo se i uočljivo protegnuti u visinu (o stasu, rastu i biljkama) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mjesécima — pril. u neodređeno dugom trajanju koje se proteže u vremenu više mjeseci ili se čini da je tako dugo trajalo ili bi u budućnosti moglo trajati [čekao sam ∼; to će se protegnuti ∼], {{c=1}}usp. {{ref}}satima{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.