blagohotan
blȁgohōtan prid. <odr. -tnī>
DEFINICIJA
arh. ekspr. koji je sklon komu, naklonjen komu ili čemu; blagonaklon, dobronamjeran, prijazan
ETIMOLOGIJA
v. blag + v. htjeti

Hrvatski jezični portal. 2014.