provjeravati


provjeravati
provjerávati (koga, što) nesvrš. <prez. provjèrāvām, pril. sad. -ajūći, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
ETIMOLOGIJA
vidi provjera

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • provjerávati — (koga, što) nesvrš. 〈prez. provjèrāvām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}provjeriti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • baždáriti — (što) dv. 〈prez. bàždārīm, pril. sad. rēći, pril. pr. īvši, prid. trp. bàždaren, gl. im. rēnje〉 1. {{001f}}provjeriti/provjeravati mjeru utvrđenu ili zabilježenu na nekim posudama, mjerilima, brojilima i sl. 2. {{001f}}pom. u brodogradnji… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • inspicírati — (∅, koga, što) dv. 〈prez. inspìcīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 obaviti/obavljati nadzor, stalno provjeravati i pratiti stanje ili djelovanje koga ili čega; nadgledati, kontrolirati ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kolacionírati — (što) dv. 〈prez. kolaciònīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. kolaciònīrān, gl. im. ānje〉 usporediti/uspoređivati prijepis s tekstom originala, provjeriti/provjeravati ispravnost prepisanoga ✧ {{001f}}njem. ← lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nàdzirati — (koga, što) nesvrš. 〈prez. rēm, pril. sad. rūći, gl. im. ānje〉 obavljati nadzor, stalno provjeravati i pratiti stanje ili djelovanje koga ili čega; nadgledati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pròvjeriti — (koga, što) svrš. 〈prez. pròvjerīm, pril. pr. īvši, prid. trp. pròvjeren〉 1. {{001f}}istražujući činjenice utvrditi istinitost onoga što je izrečeno ili napisano 2. {{001f}}ispitujući, stavljajući na kušnju utvrditi tražene osobine i odlike… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pítati — (koga, što, se) nesvrš. 〈prez. pîtām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(koga, što, se) obraćati se riječima tražeći odgovor, postavljati pitanje ili pitanja 2. {{001f}}(za koga, za što) obavještavati se o komu; zanimati se,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • skenírati — dv. 〈prez. skènīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvšī, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}pretražiti/pretraživati neku površinu ili predmet uz pomoć zrake svjetla, elektrona i sl. 2. {{001f}}inform. a. {{001f}}provjeriti/provjeravati pohranjene podatke… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • testírati — dv. 〈prez. tèstīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. tèstīrān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(koga, što) provjeriti/provjeravati testom 2. {{001f}}(što) term. potvrditi/potvrđivati urednost pohađanja nastave i drugih obveza u nastavnom… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • verificírati — dv. 〈prez. verifìcīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. verifìcīrān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}potvrditi/potvrđivati istinu svjedočeći ili iznoseći dokaze 2. {{001f}}ovjeriti/ovjeravati [∼ potpise kod bilježnika; ∼ zastupnički mandat] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.