provjera


provjera
prȍvjera ž
DEFINICIJA
postupak i posljedica provjeravanja [izvršiti provjeru]
ETIMOLOGIJA
pro-4 + v. vjera

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • tȅst — m 〈N mn tèstovi〉 1. {{001f}}a. {{001f}}pokus, ispit ili proba koji treba da dokaže neku pretpostavku ili tvrdnju [∼ turnir; ∼ vožnja; podvrgnuti se ∼u] b. {{001f}}standardizirani mjerni postupak ili instrument kojim se mjeri neka pojava;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • test — tȅst m <N mn tèstovi> DEFINICIJA 1. a. pokus, ispit ili proba koji treba da dokaže neku pretpostavku ili tvrdnju [test turnir; test vožnja; podvrgnuti se testu] b. standardizirani mjerni postupak ili instrument kojim se mjeri neka pojava;… …   Hrvatski jezični portal

  • samoprovjera — samopròvjera (samoprȍvjera) ž DEFINICIJA provjera samoga sebe ETIMOLOGIJA samo + v. provjera …   Hrvatski jezični portal

  • hardverski — hȁrdvērskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na hardver SINTAGMA hardverska kompatibilnost podrazumijeva uređaje koji se mogu uzajamno priključivati bez preinaka za prilagođavanje; hardverska provjera automatska provjera koju obavlja sam kompjuter… …   Hrvatski jezični portal

  • audícija — ž ispit pred ocjenjivačkom komisijom prije primanja na studij, posao, prije sklapanja angažmana; probni nastup (ob. glumaca i reproduktivnih umjetnika) i sl., slušanje, provjera ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kolòkvīj — m 1. {{001f}}stručni razgovor i razmjena mišljenja 2. {{001f}}usmena ili pismena provjera znanja na visokim školama, često iz dijela ispitne građe ili kao predispit ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kontróla — kontról|a ž 1. {{001f}}ukupnost uvida i praćenja činjenica i stanja oko jedne osobe, pravne osobe i pojmova u društvu i prirodi [ići na ∼u, med.; provoditi ∼u]; pregled, nadzor, provjera 2. {{001f}}meton. ustanova ili osobe koje obavljaju… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kùšnja — kùšnj|a ž 〈G mn kúšnjā/ ī〉 izazov, provjera sposobnosti, dosljednosti stava i ustaljenog ponašanja ∆ {{001f}}kamen ∼e 1. {{001f}}zast., {{c=1}}v. {{ref}}kušač (2){{/ref}} 2. {{001f}}situacija ili okolnost u kojoj se treba iskazati [staviti na… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ìspit — m 1. {{001f}}provjeravanje znanja iz pojedinih predmeta ili vještina koji se uče u školama ili u drugačije organiziranim ustanovama za stjecanje znanja [diplomski ∼; vozački ∼; položiti ∼; dati ∼; odvaliti ∼, opr. pasti na ∼u; ne dati ∼] 2.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • provjeravati — provjerávati (koga, što) nesvrš. <prez. provjèrāvām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. provjeriti ETIMOLOGIJA vidi provjera …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.