proučiti


proučiti
proùčiti (koga, što) svrš. <prez. pròučīm, pril. pr. -īvši, prid. trp. pròučen>
DEFINICIJA
1. steći temeljito znanje o komu ili čemu; prostudirati
2. promatranjem dobro upoznati; pomnjivo razgledati, istražiti, ispitati
ETIMOLOGIJA
pro-4 + v. učiti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • proùčiti — (koga, što) svrš. 〈prez. pròučīm, pril. pr. īvši, prid. trp. pròučen〉 1. {{001f}}steći temeljito znanje o komu ili čemu; prostudirati 2. {{001f}}promatranjem dobro upoznati; pomnjivo razgledati, istražiti, ispitati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • proučíti — ím dov., proúčil (ȋ í) 1. s sistematičnim opazovanjem, razčlenjevanjem skušati ugotoviti, spoznati bistvo česa: proučiti vplive okolja na otrokov razvoj; proučiti razvojne zakonitosti / proučiti gradivo preštudirati // publ. s takim opazovanjem …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • proučavati — proučávati nesvrš. <prez. proùčāvām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. proučiti ETIMOLOGIJA vidi proučiti …   Hrvatski jezični portal

  • eksplorirati — eksplorírati (što) dv. <prez. eksplòrīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. istražiti/tragati za novim činjenicama i metodama rada i proučiti/proučavati radi stjecanja novih saznanja i iskustava;… …   Hrvatski jezični portal

  • diskutírati — (∅, o čemu) dv. 〈prez. diskùtīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. diskùtīrān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}raspraviti/raspravljati o čemu, govoriti, debatirati (u diskusiji) 2. {{001f}}proučiti/proučavati (subjekt) putem razgovora,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ispítati — (koga, što) svrš. 〈prez. ìspītām, pril. pr. āvši, prid. trp. ìspītān〉 1. {{001f}}podvrgnuti ispitu, provjeri znanja ili sposobnosti 2. {{001f}}pitanjima doznati od koga što, postaviti komu za to sva potrebna pitanja [∼ unakrsno] 3. {{001f}}a.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • lȕpa — lȕp|a1 ž 〈G mn lȗpā〉 tehn. 1. {{001f}}povećalo (na stalku) koje ostavlja ruke slobodne za rad, bilježenje, crtanje itd. 2. {{001f}}općenito, povećalo ⃞ {{001f}}staviti pod ∼u pomnjivo, temeljito razmotriti proučiti ✧ {{001f}}njem. ← fr. lȕpa2 ž …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prijêći — (koga, što, komu, se) svrš. 〈prez. prijêđēm (se), imp. prijéđi (se), pril. pr. prȅšāvši (se), prid. rad. prȅšao (se), prid. trp. prijêđen〉 1. {{001f}}(što) a. {{001f}}hodajući ili vozeći se dospjeti na drugu stranu [∼ ulicu; ∼ rijeku] b.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • PRO- — {{upper}}PRO {{/upper}}1 kao prvi dio riječi označava: 1. {{001f}}(u tvorbi glagola) a. {{001f}}kretanje kroz što, između čega [probiti, progurati] b. {{001f}}radnju koja ima za posljedicu kakav otvor, pukotinu, trag probušiti, progristi,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • proráditi — (∅, što, se) svrš. 〈prez. pròrādīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. pròrāđen〉 1. {{001f}}(što) potanko proučiti što, svestrano se upoznati s čim (ob. s tekstom) 2. {{001f}}(se) početi marljivo raditi, dati se na rad; provrijedniti se 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.