iluminacija


iluminacija
iluminácija ž
DEFINICIJA
1. jarka rasvjeta u svečanim prigodama, osvjetljivanje spomenika i javnih zgrada reflektorima i sl.
2. a. ukrašavanje rukopisnih knjiga ornamentima, inicijalima i minijaturama b. meton. ornament, inicijal ili minijatura na rukopisu ili rukopisnoj knjizi
3. teol. pov. božansko prosvjetljenje ljudskoga duha (prema Sv. Augustinu) [postići iluminaciju]
ETIMOLOGIJA
srlat. illuminatio: prosvjetljenje; slika u rukopisu ≃ illuminatus: prosvijetljen ≃ lat. lumen: svjetlo

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • iluminácija — e ž (á) 1. knjiž. dekorativna, slavnostna razsvetljava: iluminacija glavnega mesta za praznik / rakete za iluminacijo // razsvetljava sploh: izboljšati iluminacijo ulic 2. um., v srednjem veku slikarski okras rokopisa: iluminacija kodeksov …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • iluminácija — iluminácij|a ž 1. {{001f}}jarka rasvjeta u svečanim prigodama, osvjetljivanje spomenika i javnih zgrada reflektorima i sl. 2. {{001f}}a. {{001f}}ukrašavanje rukopisnih knjiga ornamentima, inicijalima i minijaturama b. {{001f}}meton. ornament,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • žirandola — žiràndōla ž DEFINICIJA reg. 1. svijećnjak s više krakova 2. svečana rasvjeta; iluminacija, lampionada 3. naušnice bogato ukrašene dragim kamenjem ETIMOLOGIJA tal. giràndola …   Hrvatski jezični portal

  • iluminizam — iluminìzam m <G zma> DEFINICIJA 1. učenje i pokret nekih mističara zasnovan na vjerovanju o unutrašnjoj »iluminaciji« koju neposredno potiče Bog (16 18. st.) 2. rij., v. prosvjetiteljstvo ETIMOLOGIJA vidi iluminacija …   Hrvatski jezični portal

  • iluminometar — ìluminometar m <G tra, N mn tri> DEFINICIJA fiz. aparat kojim se mjeri jačina osvijetljenosti ravne površine nekog predmeta ETIMOLOGIJA v. iluminacija + metar …   Hrvatski jezični portal

  • iluminati — ilumináti m mn <N ilumìnāt, G ilumináta> DEFINICIJA 1. pov. pripadnici različitih europskih udruženja koji uče da osim racionalne postoji i spoznaja prosvjetljenjem, protivnici dogmatizma; prosvijetljeni 2. pov. pripadnici tajnog društva… …   Hrvatski jezični portal

  • iluminator — ilumìnātor m DEFINICIJA 1. umjetnik (osobito srednjovjekovni) koji ukrašuje rukopise ornamentima, inicijalima i minijaturama 2. term. ono što iluminira ostakljeno okno: a. na palubi broda kroz koje prolazi svjetlo u potpalublje; svjetlarnik b. na …   Hrvatski jezični portal

  • iluminirati — iluminírati (što) dv. <prez. ilumìnīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. rasvijetliti 2. izvesti/izvoditi ili izraditi iluminaciju 3. ukrasiti/ukrašavati iluminacijama ETIMOLOGIJA vidi iluminacija …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.