sobaričin
sȍbaričin prid.
DEFINICIJA
koji pripada sobarici
ETIMOLOGIJA
vidi soba

Hrvatski jezični portal. 2014.