ispostiti


ispostiti
ispòstiti se svrš. <prez. ìspostīm se, pril. pr. -īvši se, prid. rad. ispòstio se>
DEFINICIJA
1. dovoljno dugo postiti; napostiti se
2. omršavjeti od posta ili kao od posta; oslabiti, osušiti se
ETIMOLOGIJA
is- + v. post, postiti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • ispòstiti se — svrš. 〈prez. ìspostīm se, pril. pr. īvši se, prid. rad. ispòstio se〉 1. {{001f}}dovoljno dugo postiti; napostiti se 2. {{001f}}omršavjeti od posta ili kao od posta; osušiti se, oslabiti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ispošćivati — ispošćívati se nesvrš. <prez. ispòšćujēm se, pril. sad. ispòšćujūći se, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. ispostiti ETIMOLOGIJA vidi ispostiti …   Hrvatski jezični portal

  • ispošćívati se — nesvrš. 〈prez. ispòšćujēm se, pril. sad. ispòšćujūći se, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}ispostiti se{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • isposnica — ìsposnica ž DEFINICIJA v. isposnik ETIMOLOGIJA vidi ispostiti …   Hrvatski jezični portal

  • isposničin — ìsposničin prid. DEFINICIJA koji pripada isposnici ETIMOLOGIJA vidi ispostiti …   Hrvatski jezični portal

  • isposnički — ìsposničkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na isposnike ETIMOLOGIJA vidi ispostiti …   Hrvatski jezični portal

  • isposnički — ìsposnički pril. DEFINICIJA kao isposnik, na način isposnika ETIMOLOGIJA vidi ispostiti …   Hrvatski jezični portal

  • isposnik — ìsposnīk m <N mn īci> DEFINICIJA 1. onaj koji iz vjerskih pobuda živi na usamljenu mjestu bez dodira sa svijetom; pustinjak 2. razg. onaj koji se svega odriče; asket (a) ETIMOLOGIJA vidi ispostiti …   Hrvatski jezični portal

  • isposništvo — ìsposnīštvo sr DEFINICIJA život isposnika ETIMOLOGIJA vidi ispostiti …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.