jahalac


jahalac
jȁhalac m <G -aoca, N mn -aoci>
DEFINICIJA
ETIMOLOGIJA
vidi jahati

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • jahač — jàhāč m <G jaháča> DEFINICIJA 1. a. onaj koji jaše; jahalac, konjanik b. sport onaj koji jaše u okviru natjecanja u kojoj od disciplina konjičkog sporta 2. umj. u gotičkoj arhitekturi, tanak i šiljast ukrasni tornjić na krovu crkve… …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.