jahački


jahački
jàhāčkī prid.
DEFINICIJA
koji se odnosi na jahače [jahačka vještina; jahačka čizma; jahački bič]
ETIMOLOGIJA
vidi jahati

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • jahački — jàhāčki pril. DEFINICIJA kao jahač, na način jahača [jahački hodati] ETIMOLOGIJA vidi jahati …   Hrvatski jezični portal

  • jàhāčki — pril. kao jahač, na način jahača [∼ hodati] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • jàhāčkī — jàhāčk|ī prid. koji se odnosi na jahače [∼a vještina; ∼a čizma; ∼i bič] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • jȁhānje — sr 1. {{001f}}〈gl. im.〉, {{c=1}}v. {{ref}}jahati{{/ref}} 2. {{001f}}sport jahački sport [∼ upropanj/uzagrapce galop; sportsko ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rajtrok — rȁjtrok m DEFINICIJA reg. jahački kaput posebnoga kroja, čvrsto priljubljen uz struk ETIMOLOGIJA njem. Reitrock …   Hrvatski jezični portal

  • jahanje — jȁhānje sr DEFINICIJA 1. <gl. im.>, v. jahati 2. sport jahački sport [jahanje upropanj/uzagrapce galop; sportsko jahanje]; jah, jaha ETIMOLOGIJA vidi jahati …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.