grubijan


grubijan
grubìjān m <G grubijána>
DEFINICIJA
grub čovjek
ETIMOLOGIJA
vidi grub

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • grubìjān — m 〈G grubijána〉 grub čovjek …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • grubìjānski — pril. na način grubijana, kao grubijan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • haràmija — m 〈N mn e〉 1. {{001f}}reg. zast. razbojnik, odmetnik (u Bosni) 2. {{001f}}pov. u hrv. vojsci lako naoružani pješak (od o. 1550, ob. u borbama protiv Osmanlija) 3. {{001f}}pren. onaj koji je poput vojničine; grubijan, nasilnik …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • haramija — haràmija m <N mn e> DEFINICIJA 1. reg. zast. razbojnik, odmetnik (u Bosni) 2. pov. u hrv. vojsci lako naoružani pješak (od o. 1550, ob. u borbama protiv Osmanlija) 3. pren. onaj koji je poput vojničine; grubijan, nasilnik ETIMOLOGIJA vidi… …   Hrvatski jezični portal

  • grubijanski — grubìjānski pril. DEFINICIJA na način grubijana, kao grubijan ETIMOLOGIJA vidi grub …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.