guziti


guziti
gúziti (koga, što,se) nesvrš. <prez. gȗzīm (se), pril. sad. gúzeći (se), gl. im. gúžēnje>
DEFINICIJA
vulg.
1. (koga, što) a. spolno općiti b. pren. zafrkavati, zavitlavati
2. (se) a. pokazivati, isticati guzicu b. gurati se, uguravati se
ETIMOLOGIJA
vidi guz

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • gúziti — (što, koga, se) nesvrš. 〈prez. gȗzīm (se), pril. sad. zēći (se), gl. im. gužēnje〉 vulg. 1. {{001f}}(koga, što) a. {{001f}}spolno općiti b. {{001f}}pren. zafrkavati, zavitlavati 2. {{001f}}(se) a. {{001f}}pokazivati, isticati guzicu b.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • gúzonja — m 〈N mn e〉 1. {{001f}}onaj koji ima široke bokove i veliku stražnjicu 2. {{001f}}onaj koji se guzi, {{c=1}}usp. {{ref}}guziti se (2b){{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • naguziti — nagúziti (se) svrš. <prez. nàgūzīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. nàgūžen> DEFINICIJA vulg. 1. (se) okrenuti stražnju stranu tijela; naprćiti se 2. (koga) a. izvršiti obljubu b. pren. prevariti, namagarčiti ETIMOLOGIJA na + v. guz,… …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.