guturalan


guturalan
gȕturālan prid. <odr. -lnī>
DEFINICIJA
koji se 1. fon. artikulira u grlu (o glasovima nekih jezika koji imaju takvu potpunu artikulaciju)
2. postavlja (impostira) u grlu (o načinu pjevanja ili izgovaranja)
ETIMOLOGIJA
nlat. gutturalis: grleni ≃ guttur: grlo, grkljan

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • gutural — gutùrāl m <G guturála> DEFINICIJA fon. grleni suglasnik, zadnjonepčani suglasnik ili velar (»k«, »g«, »h«) ETIMOLOGIJA vidi guturalan …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.