švajsati


švajsati
švȁjsati nesvrš.
DEFINICIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • švasati — švȁsati (švȁjsati) nesvrš. <prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA reg. 1. spajati metalne dijelove; zavarivati 2. sport žarg. udarati jako loptu prema golu (u nogometu) ETIMOLOGIJA njem. schweissen …   Hrvatski jezični portal

  • zašvajsati — zàšvajsati (zàšvasati) (što) svrš. <prez. ām, pril. pr. āvši, prid. trp. zàšvajsān> DEFINICIJA razg. zavariti (kovinu), spojiti zavarivanjem ETIMOLOGIJA za + v. švasati (švajsati) …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.