taj

tȃj zam. ( ž, sr) <G tȍgā (tȇ), D tȍmu/tòmē (tȏj), I tȋm (tȏm), N mn tȋ (tȇ, tȃ)> (pokazna)
DEFINICIJA
1. a. ukazuje na pojam u blizini ili uopće u sferi sugovornika b. ukazuje na nešto što je spomenuo sugovornik ili o čemu je osoba koja govori nešto saznala od drugih c. pokazuje na nešto ili ukazuje na spomenuto ili obuhvaćeno iskustvom ili pričanjem [uvijek te priče]
2. u samostalnoj upotrebi za ponovno ukazivanje na imenski pojam označen u glavnom dijelu složene rečenice [tko hoće, taj može]
3. uz upitne zamjenice i priloge, za ukazivanje na sadržaj o kojem se pita [a što to?]
4. (uz imenicu bez drugih odredbi) uopće za naglašavanje odlika nečega [ta ljepota; ta krasota]
5. (sr) za pokazivanje predmeta koji nemaju imena, kojemu ne znamo ime ili štedeći riječi (uz gestu ili kontekst) [dajte mi to, to i to]
6. (u prid. službi) pejor. takav kakav jest [taj moj brat]
7. (riječ za pojačavanje u kontekstu kad se ukazuje na što ili na koga, npr. da smeta i sl.) [ugasi taj radio!; makni tu žlicu sa stola!; ugasi to svjetlo!; ugnjavio me taj dosadni predavač]
8. knjiš. arh. koji (pokoji) + taj [početkom 20. stoljeća našao se među nama tek koji taj ljubitelj svjestan vrijednosti starina], usp. koji, pokoji, neki, poneki
9. riječ koja nakon završene glavne rečenice ukazuje na subjekt kojemu dodaje još jedan podatak kao ime, atribut i sl. [To je lud čovjek, taj Azijat; Svašta je u stanju izvaliti g. X, taj inače veliki mudrac]
10. (u raznim kontekstima u zn. neodređenih ili neprepoznatih svojstava koga ili čega) [[i]A: Čujem da ste dali intervju za novine B: Da, ali tko zna što će taj napisati[/i] (= kojega ne poznajem, kojega prvi put vidim)]
11. (nakon vlastitog imena započinje cjelovitu rečenicu) [Franjo Glazer, taj je bio golman]
12. (znači ukupnost svojstava ili neko svojstvo koje određuje osobu o kojoj se govori) [neće taj biti naivan, ne bojte se]
FRAZEOLOGIJA
(znači ukupnost svojstava ili neko svojstvo koje određuje osobu o kojoj se govori) [neće taj biti naivan, ne bojte se];
ako je tome tako ako je (to) tako, ako stvar tako stoji (opisivanje čega što je bilo samo uopćeno, spomenuto ili najavljeno);
ima tome (dugo) prošlo je mnogo vremena, mnogo vremena je proteklo, bilo je to davno;
ima tome + jedinica mjere vremena prošlo je od toga... (kad se želi reći da je prošlo dosta vremena vidljivo u jedinicama kojima se iskazuje) [ima tome deset godina];
i tome slično (i slično tome) razg. na kraju nabrajanja nečega kad se hoće pokazati da sličnih predmeta ili pojmova ima još;
mnogo toga mnogo raznih stvari, pojava i sl.;
nisam ja taj (i ja sam bio taj i sl.) nisam ja takav (i ja sam bio takav);
o tom potom o tome ne moramo sada razgovarati, to nije sada na redu;
pored toga (uz to, k tome) kad se iznosi još neka, dodatna okolnost ili argument;
s time (da...) kad se na nešto ukazuje kao na uvjet, stvar o kojoj ovisi prethodno rečeno;
taj i taj (to i to) u prepričavanju neodređeno ukazivanje na osobu ili ono što je u ranijem kazivanju bilo konkretnije određeno [recite bez okolišanja: bio je taj i taj, dogodilo se to i to];
toga (nigdje) nema 1. to je jedinstvena, izvanredna stvar 2. to je skandalozno
ETIMOLOGIJA
prasl. *tъjь, *tъ: taj (stsl. tъ, rus. tot, polj. ten), lit. tas ← ie. *tod: to (grč. to, skr. tad)

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • tȃj — (tȃ ž, tô sr) zam. (pokazna) 〈G tȍgā (tê), D tȍmu/tòmē (tôj), I tîm (tôm), N mn tî (tê, tȃ)〉 1. {{001f}}a. {{001f}}ukazuje na pojam u blizini ili uopće u sferi sugovornika b. {{001f}}ukazuje na nešto što je spomenuo sugovornik ili o čemu je… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Taj — Small conical cap made of muslin and worn by Mohammedans …   Dictionary of the English textile terms

  • Taj — A taj (from the Arabic and Arabic words for crown) is a brimless hat worn by people from Muslim countries. It evolved from the tiara. [1] Taj could also refer to: *Former name pre 1979 of Esteghlal F.C. *Taj Anwar *Taj Burrow *Taj the Elephant… …   Wikipedia

  • taj — n. a tall conical cap worn by a dervish. Etymology: Arab. taj * * * ˈtäzh, ˈtäj noun ( es) Etymology: Arabic tāj, from Persian, crown, crest, cap : a cap worn in Muslim countries; especially : a tall cone shaped cap worn by dervishes …   Useful english dictionary

  • taj — /tahzh, tahj/, n. a high, conical cap worn in Muslim countries. [1850 55; < Ar taj < Pers] * * * ▪ hat       brimless hat, usually conical or curved on top, worn by men and women in Muslim countries. The taj (from the Persian and Arabic words for …   Universalium

  • taj — [tα:dʒ] noun 1》 a tall conical cap worn by a dervish. 2》 historical a crown worn by an Indian prince. Origin C19: from Pers. tāj crown …   English new terms dictionary

  • taj — 1. noun a) A tall brimless hat, usually conical or curved on top, worn in Muslim countries as a sign of distinction and prestige. b) A crown worn by Indian princes as a sign of high rank …   Wiktionary

  • TAJ — Tadji, Papua New Guinea (Regional » Airport Codes) …   Abbreviations dictionary

  • taj — ISO 639 3 Code of Language ISO 639 2/B Code : ISO 639 2/T Code : ISO 639 1 Code : Scope : Individual Language Type : Living Language Name : Eastern Tamang …   Names of Languages ISO 639-3

  • Taj. — abbr. geogr. Tajikistan …   Dictionary of English abbreviation

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.