epicikloida
epicikloída ž
DEFINICIJA
mat. krivulja koju opisuje čvrsta točka kružnice koja se kotrlja po zadanoj kružnici s vanjske strane
ETIMOLOGIJA
epi- + v. cikloida

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • epicikloída — e ž (ȋ) geom. krivulja, ki jo opiše točka na obodu kroga, kotalečega se po zunanji strani drugega kroga …   Slovar slovenskega knjižnega jezika