epengela
epengèla ž
DEFINICIJA
1. fina tkanina od češljane vune
2. tkanina za pokućstvo tkana s petljama
ETIMOLOGIJA
fr. épinglé

Hrvatski jezični portal. 2014.