eozoik
eozòik m
DEFINICIJA
geol. razdoblje u prošlosti Zemlje, pojava prvih živih bića, započelo azoikom, a završilo kambrijem
ETIMOLOGIJA
eo- + -zoik

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • eozòik — m geol. razdoblje u prošlosti Zemlje, pojava prvih živih bića, započelo azoikom, a završilo kambrijem ✧ {{001f}}grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • eozoik — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. u, blm, geol. {{/stl 8}}{{stl 7}} druga era w dziejach Ziemi (od około 2500 do 600 mln lat temu); era proterozoiczna, proterozoik <nłac. z gr.> {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • eozoik — m III, D. u, N. eozoikkiem, blm geol. «era eozoiczna; proterozoik» …   Słownik języka polskiego

  • eozóik — a m (ọ) geol. mlajše obdobje praveka, v katerem so nastajale usedline z jasnimi sledovi življenja; algonkij …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • eozojski — eòzōjskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na eozoik ETIMOLOGIJA vidi eozoik …   Hrvatski jezični portal

  • eòzōjskī — prid. koji se odnosi na eozoik …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • era — ż IV, CMs. erze; lm D. er 1. «okres zapoczątkowany jakimś doniosłym wydarzeniem (rzeczywistym lub legendarnym), od którego niekiedy liczono lata» Era starożytna, nowożytna. Era rewolucji. Era kosmiczna. Era od założenia Rzymu. ∆ Nasza era (skrót …   Słownik języka polskiego

  • proterozoik — m III, D. u, N. proterozoikkiem; blm geol. paleont. «druga era w dziejach Ziemi trwająca od około 2500 do 600 milionów lat temu, charakteryzująca się potężnymi ruchami górotwórczymi i występowaniem pierwszych śladów zwierząt bezszkieletowych,… …   Słownik języka polskiego

  • -zooa — ( zoa), zoički, zoik, zoon DEFINICIJA kao drugi dio riječi znači da se ono što je u prvom dijelu odnosi na život, da je živo, životno [eozoik; hilozoizam]; živ ETIMOLOGIJA grč. zoos: živ; zoós: živ; zoikós: životni …   Hrvatski jezični portal

  • eo- — DEFINICIJA kao prvi dio riječi znači zora, jutro; rano , prvo [eoliti; eozoik] ETIMOLOGIJA grč. eṓs …   Hrvatski jezični portal