epičarev
èpičārev (èpičārov) prid.
DEFINICIJA
koji pripada epičaru
ETIMOLOGIJA
vidi ep

Hrvatski jezični portal. 2014.