epegzegeza
epegzègeza ž
DEFINICIJA
lingv. dodatno objašnjenje neke riječi, ob. apozicijom
ETIMOLOGIJA
grč. epekségēsis: objašnjenje ≃ ep- + hēgeȋsthai: voditi

Hrvatski jezični portal. 2014.