epikontinentalan
èpikontinentālan prid. <odr. -lnī>
DEFINICIJA
koji se odnosi na rub kontinenta
SINTAGMA
epikontinentalni pojas geogr. pol. morsko dno i podzemlje podmorskog prostora izvan teritorijalnog mora obalne države;
epikontinentalno more 1. geogr. svako plitko more koje pokriva dijelove kontinentalnih blokova 2. pravn. dio otvorenog mora iznad epikontinentalnog pojasa
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • èpikontinentālan — èpikontinentāl|an prid. 〈odr. lnī〉 koji se odnosi na rub kontinenta ∆ {{001f}}∼ni pojas geogr. pol. morsko dno i podzemlje podmorskog prostora izvan teritorijalnog mora obalne države; ∼no more 1. {{001f}}geogr. svako plitko more koje pokriva… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika