Epikrat iz Ambrakije
Èpikrat iz Ambrakije (o.4. st. pr. Kr.)
DEFINICIJA
grčki pjesnik i komediograf

Hrvatski jezični portal. 2014.