entuzijazam
entuzijàzam m <G -zma>
DEFINICIJA
1. pov. božanska inspiracija
2. intenzivan osjećaj volje ili oduševljenja za što; polet, ushit, zanos, želja, žudnja
ETIMOLOGIJA
grč. enthousiasmós ≃ en- + theós: bog; enthousiastḗs: Bogom nadahnut

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • entuzijàzam — m 〈G zma〉 1. {{001f}}pov. božanska inspiracija 2. {{001f}}intenzivan osjećaj volje za što; silna želja, žudnja, oduševljenje za što; zanos, polet, ushit ✧ {{001f}}grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pàsija — ž 〈G mn pȁsījā〉 1. {{001f}}a. {{001f}}snažan osjećaj, emotivna ovisnost; strast b. {{001f}}predmet takve želje ili ljubavi 2. {{001f}}a. {{001f}}veliki entuzijazam b. {{001f}}predmet takvog entuzijazma 3. {{001f}}knjiž. dramsko prikazanje… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • skȅpsa — skȅps|a ž 〈G mn skêpsā〉 kritički i uzdržljiv odnos, nesklon oduševljavanju [promatrati stvari sa ∼om]; sumnja, nevjerica, nepovjerenje, opr. entuzijazam ✧ {{001f}}grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • strȃst — ž 〈I i/ ȃšću, G mn strástī〉 1. {{001f}}a. {{001f}}psih. vrlo snažan doživljaj čuvstvenog; neodoljiv nagon, požuda b. {{001f}}velik entuzijazam za što [∼ za nogometom] 2. {{001f}}trajna sklonost prema lijepom i uzvišenom [pisati sa strašću] 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zános — m 1. {{001f}}zast. bunilo 2. {{001f}}oduševljenje, ushićenje, entuzijazam, zadubljenost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • skepsa — skȅpsa ž <G mn skȇpsā> DEFINICIJA kritički i uzdržljiv odnos, nesklon oduševljavanju; sumnja, nevjerica, nepovjerenje [promatrati stvari sa skepsom], opr. entuzijazam ETIMOLOGIJA grč. sképsis: razmatranje, razmišljanje; skeptikós: zamišljen …   Hrvatski jezični portal

  • strast — strȃst ž <I i/ ȃšću, G mn strástī> DEFINICIJA 1. a. psih. vrlo snažan doživljaj čuvstvenog; neodoljiv nagon, požuda b. velik entuzijazam za što [strast za nogometom] 2. trajna sklonost prema lijepom i uzvišenom [pisati sa strašću] 3. a.… …   Hrvatski jezični portal

  • pasija — pàsija ž <G mn pȁsījā> DEFINICIJA 1. a. snažan osjećaj, emotivna ovisnost; strast b. predmet takve želje ili ljubavi 2. a. veliki entuzijazam b. predmet takvog entuzijazma 3. kršć. muka, stradanje, usp. Pasija ETIMOLOGIJA lat. passio:… …   Hrvatski jezični portal

  • zanos — zános m DEFINICIJA 1. zast. bunilo 2. oduševljenje, ushićenje, entuzijazam, zadubljenost ETIMOLOGIJA vidi zanijeti …   Hrvatski jezični portal

  • entuzijast — entuzìjast m DEFINICIJA onaj koji je ushićen, onaj koji je pun entuzijazma; zanesenjak ETIMOLOGIJA vidi entuzijazam …   Hrvatski jezični portal