entezitis
entezìtis m
DEFINICIJA
pat. sindrom prenaprezanja u području prelaska mišića u tetivu i hvatišta tetive za kost
ETIMOLOGIJA
nlat. enthesitis

Hrvatski jezični portal. 2014.