environmentalizam
environmentalìzam m <G -zma>
DEFINICIJA
ekol. organizirani pokret građana za zaštitu i oplemenjivanje čovjekove sredine; ekološki pokret
ETIMOLOGIJA
engl. environmentalism ← environment: okruženje + -izam

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • environmentalist — environmentàlist m DEFINICIJA onaj koji slijedi ili formulira ideje environmentalizma; ekologist ETIMOLOGIJA vidi environmentalizam …   Hrvatski jezični portal

  • environmentalistkinja — environmentàlistkinja ž DEFINICIJA v. environmentalist ETIMOLOGIJA vidi environmentalizam …   Hrvatski jezični portal