entropij
entròpīj m
DEFINICIJA
pat. uvrnutost vjeđnog ruba prema unutra
ETIMOLOGIJA
grč. entrépein: okretati ≃ en- + trépein: okretati

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • entropija — entròpija ž DEFINICIJA 1. fiz. termodinamička funkcija stanja (simbol S), mjeri degradaciju unutrašnje energije sistema u smislu da se ta energija više ne može iskoristiti za kakav koristan rad; entropija izoliranog sistema (onog koji ne… …   Hrvatski jezični portal