enterociti
enterocíti m mn <N enteròcīt, G enterocíta>
DEFINICIJA
fiziol. visoke, cilindrične stanice tankog crijeva; apsorbiraju konačne proizvode enzimske razgradnje hrane
ETIMOLOGIJA
entero- + -cit (i)

Hrvatski jezični portal. 2014.