enteralan
ȅnterālan prid. <odr. -lnī>
DEFINICIJA
koji pripada, koji se odnosi na crijeva; crijevni
ETIMOLOGIJA
entero-

Hrvatski jezični portal. 2014.