enologija
enològija ž
DEFINICIJA
agr. ukupnost proučavanja kultiviranja vinove loze, njegovanja i čuvanja vina; vinarstvo
ETIMOLOGIJA
grč. oȋnos: vino + -logija

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • enologija — enològija dkt. Enològijos speciali̇̀stų draugijà …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • enologíja — e ž (ȋ) nauk o predelovanju grozdja in negi vina …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • vı̏noslōvlje — sr knjiš. konstr. proučavanje njegovanja vina suvremenim metodama; enologija …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vinoslovlje — vȉnoslōvlje sr DEFINICIJA knjiš. konstr. proučavanje njegovanja vina suvremenim metodama; enologija ETIMOLOGIJA v. vino + v. slovo …   Hrvatski jezični portal

  • enolog — enòlog m <N mn ozi> DEFINICIJA onaj koji se bavi vinogradarstvom te ispitivanjem i analizom vina ETIMOLOGIJA vidi enologija …   Hrvatski jezični portal

  • enološki — enòloškī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na enologe i enologiju [enološka stanica] ETIMOLOGIJA vidi enologija …   Hrvatski jezični portal

  • enolóški — a o (ọ̑) pridevnik od enologija: enološki inštitut; enološka postaja …   Slovar slovenskega knjižnega jezika