enosimanija
enosimànija ž
DEFINICIJA
psih. pat. opterećenje počinjenim ili umišljenim činom kao neoprostivim grijehom ili kažnjivim djelom
ETIMOLOGIJA
grč. énosis: potres + -manija

Hrvatski jezični portal. 2014.