aforističnost
aforìstičnōst ž <G -osti, I -osti/-ošću>
DEFINICIJA
svojstvo onoga što je aforistično
ETIMOLOGIJA
vidi aforizam

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • aforístičnost — i ž (í) lastnost, značilnost aforističnega: aforističnost sloga …   Slovar slovenskega knjižnega jezika